Limbomedia

Fotografie Nuth (L)

Heiligdomsvaart

Elke zeven jaar, zoals de van oudsher geldende traditie aangeeft, komen duizenden pelgrims naar Maastricht met als hoofddoel een bezoek aan het graf van de eerste bisschop van Maastricht, Sint Servatius. Het thema van de Heiligdomsvaart 2011 luidde: 'Ad Lucem - het Licht tegemoet'. Tijdens de elf dagen van deze Heiligdomsvaart wordt het thema 'Ad Lucem' in al zijn varianten aan de orde gesteld zowel in de vieringen als in de andere (culturele) uitingen.

Heiligdomsvaart , Heiligdomsvaart , Heiligdomsvaart , Heiligdomsvaart , Heiligdomsvaart , Heiligdomsvaart , Heiligdomsvaart , Heiligdomsvaart , Heiligdomsvaart , Heiligdomsvaart , Heiligdomsvaart , Heiligdomsvaart: de Noodkist, gedragen door de Broederschap van Sint Servaas
Fotograaf: Jan Pillaerds
zondag, 3 juli 2011